2/ZP/2020 Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w projekcie ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

31 lipca 2020
Zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/barlicki

Ogłoszenie 2020/S 147-360965 z dn. 31.07.2020 r.

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2020/S 147-360965 z dnia 28.08.2020 r.