Wsparcie USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi w zakresie refundacji kosztów utylizacji odpadów medycznych w związku z realizacją działań walki z pandemią COVID -19

Wartość ogólna  zadania:  366 223,25 zł

Dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW w Łodzi:  350 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kosztów utylizacji odpadów medycznych za okres 01.10.2021 do 31.12.2021 – łącznie 56 103 kg.

WWW.WFOSIGW.LODZ.PL