Szkolenia MZ

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0004/20 pn. „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwanie się klasyfikacją ICD-11 (I etap prac)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  programu POWER. Szkolenia te mają na celu przekazanie Uczestnikom podstawowej wiedzy o ICD-11 (jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych), która ma zastąpić w przyszłości obecnie stosowaną klasyfikację ICD-10 oraz o opracowanych przez WHO narzędziach informatycznych wspomagających korzystanie z ICD-11. Jedną z grup docelowych tego szkolenia są pracownicy dydaktyczni uczelni medycznych. Dla grupy tej przewidziano odrębny warsztat on-line (webinarium) zaplanowany na 2 października 2023 r. Ponadto odrębny warsztat, zaplanowany na 9 października 2023 r. ,przewidziany jest dla epidemiologów z uniwersytetów medycznych oraz instytutów naukowo-badawczych. Szkolenia są bezpłatne. W związku z powyższym zapraszamy pracowników dydaktycznych UM w Łodzi do wzięcia udziału w warsztacie.

Wszelkie niezbędne informacje o szkoleniu znajdują się na stronie internetowej projektu: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1051-poprawa_jakosci_informacji_medycznej.html Ewentualne pytania można kierować na adres: ICD11szkolenia@mz.gov.pl lub pod numer: 538 622 192

Informacje i zaproszenie