Kierownictwo szpitala

Anna Murlewska

dr n. med.

Dyrektor Szpitala

Sebastian Słomka

dr n. med.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Aneta Olejniczak

mgr

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy

Ewa Karasińska

mgr

p. o. Naczelna Pielęgniarka