Kierownictwo szpitala

Anna Murlewska

dr n. med.

Dyrektor Szpitala

Sebastian Słomka

dr n. med.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Aneta Olejniczak

mgr

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy

Ewa Sychniak – Kozłowska

mgr

Naczelna Pielęgniarka