Zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką

5 kwietnia 2023

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. N. Barlickiego w Łodzi  realizuje Projekt   pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek  zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami szpitalnymi i jednostkami  działalności medycznej  USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi”  w ramach 11.03 Wspieranie naprawy  i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0084/22-00
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 848 709,99 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 19 639 507,99 PLN
Okres realizacji: od 17.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Celem Projektu jest wdrożenie działań naprawczych i podniesienie poziomu gotowości do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz podjęcie kroków zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia w sytuacji kryzysowej, w której nastąpiło ograniczenie procedur diagnostycznych, zwłaszcza w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia chorób onkologicznych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sprawności diagnostycznej dzięki inwestycji w zakup nowoczesnego wyposażenia dla:

  • Zakładu Radiologii
  • Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  • Oddziału Klinicznego Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  • Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
  • Oddziału Klinicznego Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci.