Dostępność Plus dla Zdrowia

6 października 2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1.999.994,57 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła bezpieczniej i sprawniej poruszać się po terenie Szpitala, korzystać z udogodnień w infrastrukturze i nowoczesnym sprzęcie medycznym i wspomagajacym jak również pracownicy Szpitala zostaną przeszkoleni w zakresie kompetencji społecznych dla komunikacji oraz empatii w relacjach z pacjentami/osobami ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.