Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

20 października 2018

Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt medyczny OKAiIT USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, woj. łódzkie.

W ramach realizacji projektu wykonano prace budowlane i instalacyjne, dzięki czemu zwiększono powierzchnie oddziału do 529,70 m2 oraz nabyto specjalistyczny sprzęt medyczny (204 sztuki), który zapewnia:
wysoką jakość leczenia dzięki skuteczniejszemu sprawowaniu opieki nad pacjentem w oparciu o wdrożony system stałego, scentralizowanego monitorowania stanu pacjentów i prowadzonej terapii,
wysoką skuteczność prowadzonej farmakoterapii oraz podniesienie bezpieczeństwa pacjentów dzięki wdrożeniu systemu monitorowanej farmakoterapii celowanej,
wysoką trafność diagnoz s stanach szczególnie ciężkich dzięki możliwości konsultacji drogą internetową ze specjalistami z innych ośrodków, w tym ośrodków zagranicznych,
skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i umożliwienie szybszego wdrożenia leczenia,
ograniczenie liczby powikłań w przebiegu leczenia dzięki skuteczniejszej diagnostyce oraz monitorowaniu stanu pacjenta, wdrożeniu farmakoterapii celowanej oraz stałemu dostępowi do danych o pacjencie dla osób prowadzących terapię,
obiektywną ocenę pielęgnacji oraz wczesnej rehabilitacji leczonych,
racjonalizację kosztów leczenia w OIT