Projekt: DOUI/SK/85112/6220/55/1074

Zakup  kardiomonitorów z centralą – 2 sztuki

Realizacja w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z części 46 zdrowie

Wysokość  środków  przyznanych w ramach dotacji: 893 520  zł