Projekt DOI/ZOZ/COVID-19/55/2021/191

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dofinansowanie: 333 669 zł
Całkowita wartość: 333 699 zł

Krótki opis:
W ramach Projektu zrealizowany jest zakup sprzętu i aparatury do leczenia pacjentów leczonych na COVID-19. Łącznie zakupiono 57 sztuk sprzętu i aparatury. Sprzęt i aparatura wykorzystywane były w okresie grudzień 2020 – maj 2021 w wydzielonym w Szpitalu Oddziale COVID-19 z obszarem izolacyjnym. Obecnie sprzęt i aparatura wykorzystywane są przez inne oddziały szpitalne w przypadku leczenia pacjentów z SARS-CoV-2.