Projekt DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/55/722

Ministerstwo Zdrowia – dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego

Dofinansowanie: 26 916 zł
Całkowita wartość: 28.290,00 zł

Krótki opis:
W ramach Projektu zrealizowany jest zakup zamrażarki wykorzystywanej w Aptece Szpitalnej. W zamrażarce przechowywane są szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zakupiony sprzęt spełnia wymogi techniczne, BHP i PPOŻ oraz otrzymał certyfikat wzorcowania Instytutu Badawczego w Warszawie.