Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/2022/448

 

Na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Ministerstwo Zdrowia – dotacja celowa.

Dofinansowanie  z umowy:  905 914,52 zł

Całkowita wartość inwestycji: 916 639,20 zł

 

W ramach Projektu zrealizowano zakup zestawu do neuronawigacji.

Sprzęt jest wykorzystywany na potrzeby Bloku Neurochirurgicznego.