Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/22/197

Ministerstwo Zdrowia – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wyposażeniem w aparaturę medyczną”.

 
Dofinansowanie: 6.485.116 zł

W ramach projektu realizowany będzie remont Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z wykonaniem nowych instalacji oraz zakup sprzętu i aparatury:

  • Echoendoskop EUS szt. 2
  • Stół operacyjny
  • Myjnia endoskopowa
  • Diatermia z argonem
  • Szafa do przechowywania endoskopów
  • Wieża endoskopowa
  • Videogastroskop szt. 6