Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/1324

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z części 46- Zdrowie, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Klinicznego Okulistyki z odcinkiem dla Dzieci” na lata 2023-2024.

Wartość finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:  8.587.720,00 zł