Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/1224

Realizacja programu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z części
46- Zdrowie, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa magazynu odpadów oraz modernizacja 2 rozdzielnic elektroenergetycznych” na lata 2023-2024.

Wartość finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:  1.787.040,00 zł