Projekt: DOI/FPC/COVID-19/55/2022/259

Na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Ministerstwo Zdrowia – dotacja celowa
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup mobilnego ramienia C

Dofinansowanie  z umowy:  490 632,00 zł

W ramach Projektu realizowany jest zakup sprzętu i aparatury  do leczenia pacjentów  chorujących  na COVID-19. Mobilne ramię C będzie wykorzystywane na potrzeby Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów funkcjonujących w strukturze podmiotu leczniczego.