Projekt: 6/13/36/2023/55/976

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. N. Barlickiego w Łodzi  realizuje w 2023 r. umowę w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Umowa  o dofinansowanie  nr 6/13/36/2023/55/976

Koszt realizacji Projektu wynosi 1 009 640,01 PLN.

W zakresie zadań projektowych zostanie zakupione:

  • Urządzenia do terapii nerkozastępczej – 2 szt.
  • System do pozaustrojowej oksygenacji i eliminacji dwutlenku węgla (ECMO)
  • Aparat ultrasonograficzny z USG
  • Aparat do sedacji wziewnej anestetykiem halogenowym