Projekt  6//13/12/2021/55/354 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019

Dofinansowanie: 694.166,31 zł
Całkowita wartość: 703.145,31  zł

W ramach Projektu realizowany zakup sprzętu i aparatury:

  • przewoźny ultrasonograf z systemem obrazowania przeznaczony do badań układu naczyniowego, badań przezczaszkowych, jamy brzusznej, układu moczowego, serca i innych struktur anatomicznych
  • aparat USG tabletowy
  • zestaw do bronchoskopii
  • zestaw pomp strzykawkowych
  • zestaw pomp infuzyjnych