Projekt: 6/13/10/2022/55/394

Realizacja programu w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, zadanie: „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną”.

 

Wartość finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:  898 774,00 zł

W ramach  Programu  zakupiono i zainstalowano na Oddziale Intensywnej Terapii sprzęt:

  1. Platforma hemodynamiczna do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych
  2. Analizator do tromboelastometrii wraz z oprogramowaniem
  3. Urządzenie do terapii podciśnieniowej VAC
  4. Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii
  5. Urządzenie do ciągłej terapii nerkozastępczej 72 h
  6. Zestaw pomp infuzyjnych
  7. Zestaw dwóch videobronchoskopów z 1 myjką