Projekt: 5/9/47/2021/55/1020

Ministerstwo Zdrowia – Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 – Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki  ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

 

Dofinansowanie  z umowy:  247 075,00 zł

W ramach Projektu realizowany jest zakup sprzętu – 1 szt. Aparatu USG z funkcją Duplex  na potrzeby  Oddziału Klinicznego Neurologii.