Projekt: 1/11/4/2023/55/598

Realizacja programu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii” na lata 2023-2024.

Wartość finansowania przez Ministerstwo Zdrowia: 940 464,00 zł

W ramach  Programu  zakupiono: 

  • Wideobronchoskop ultrasonograficzny 2 szt.
  • Wideobronchoskop 2 szt.
  • Sondy radialne USG (EBUS radialny)