Projekt 1/11/39/2021/55/878

Na realizacje Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. “Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc”

Dofinansowanie:     958 392,00 zł
Całkowita wartość: 958 392,00 zł

W ramach Projektu realizowany zakup sprzętu i aparatury:

  • Urządzenie do  kriobippsji płuca 
  • Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
  • Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnych i obwodowych guzów płuca
  • Wodeobronchoskop
  • Sondy radialne  USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca