Projekt 1/11/11/2021/55/734

Na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Program badań w kierunku  wykrywania raka płuca

  • Realizacja programu wieloletniego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w latach 2021-2023
  • Zadanie pn.: „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”, finansowany z  części 46 – Zdrowie, działu  851- Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wartość finansowania: środki publiczne w łącznej kwocie  285 000,00 zł  w podziale:
57 000,00 zł   (2021 r.)
114 000,00 zł   (2022 r.)
114 000,00 zł   (2023 r.)

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. W badaniu są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Celem programu jest:

  • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
  • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
  • obniżenie umieralności na raka płuca,
  • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
  • zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.