Konkursy

Data publikacji: 13.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV:85143000-3 usługi ambulatoryjne z zakresu alergologii w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Alergologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 
Data publikacji: 05.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie: opieki lekarskiej z zakresu konsultacji geriatrycznych – dokonywania oceny geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 04.10.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121230-4 Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Pododdziale Chorób Wewnętrznych wraz z konsultacjami

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 23.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85143000-3 usługi ambulatoryjne w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Diabetologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
 
Data publikacji: 23.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne, 85121230-4 Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w Oddziale Pulmonologii i Alergologii wraz z udzielaniem porad ambulatoryjnych w Poradni Pulmonologicznej dla Dorosłych oraz pełnienia funkcji osoby kierującej zespołem Oddziału Pulmonologii i Alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
 
Data publikacji: 20.09.2021

Konkurs na stanowisko  DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 90–153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Klauzula informacyjna
Data publikacji: 16.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii/dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 15.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121230-4 Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu chorób wewnętrznych w dni powszednie i świąteczne w Pododdziale Chorób Wewnętrznych wraz z konsultacjami

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Uzupełnienie braków formalnych
 9. Wynik konkursu
Data publikacji: 15.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 – Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej w dni powszednie i świąteczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 15.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu konsultacji psychiatrycznych w dni powszednie i świąteczne

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 15.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach

“Z dniem 27 września 2021 r. ulega zmianie formularz oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach.”

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 13.09.2021

Udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu alergologii w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Alergologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 08.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego w zakresie radiologii i diagnostyki  obrazowej (procedury wewnątrznaczyniowe) w dni powszednie i świąteczne

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Uzupełnienie braków formalnych
 9. Wynik konkursu
Data publikacji: 03.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85143000-3 usługi aambulatoryjne, 85121300-6 – specjalistyczne usługi chirurgiczne w zakresie transplantologii w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00 w Poradni Leczenia po Przeszczepie Nerek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 03.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85143000-3 usługi laboratoryjne, CPV 85121200-1 usługi specjalistyczne w zakresie:  nefrologii lub układu nerwowego w dni powszednie w godzinach 08:00 – 18:00 w Poradni Nefrologicznej

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunkii
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Uzupełnienie braków formalnych
 9. Wynik konkursu
Data publikacji: 02.09.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: medyczne usługi szpitalne – CPV 85111200-2, CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu nefrologii/dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych osobowych
 8. Wynik konkursu
Data publikacji: 20.08.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w zakresie całodobowej opieki lekarskiej z zakresu pediatrycznej anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie i świąteczne  w Oddziale Klinicznym Okulistyki

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki
 3. Oferta
 4. Projekt umowy
 5. Regulamin
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zgoda przyjmującego zamówienie na przetwarzanie danych oobowych
 8. Wynik konkursu

Archiwalne