Profil

Zofia Kurmanowska
mgr biologii
Koordynator Pracowni Immunologii
  • ul. Narutowicza 96
    90-141 Łódź

Dodatkowe miejsca pracy:

Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego

Zofia Kurmanowska

mgr biologii
Specjalizacja
  • Diagnostyka laboratoryjna