Profil

Tomasz Zieliński
dr n. med.

Tomasz Zieliński

dr n. med.
Specjalizacja
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Publikacje naukowe
 • H. Witmanowski, E. Lewandowicz, T. Zieliński, M.Łuczkowska, J. Kruk-Jeromin. Blizny przerostowe i keloidy. Część I. Patogeneza i patomechanizm powstawania. Post. Derm. Alergol. 2008 T. 25 nr 3 . 107-115.
 • T. Zieliński, H. Witmanowski, E. Lewandowicz, M. Łuczkowska, J. Kruk-Jeromin. Blizny przerostowe i keloidy. Część II. Zapobieganie i leczenie. Post. Derm. Alergol. 2008 T. 25, 3, 116-124.
 • T. Zieliński: Współczesne rodzaje i możliwości zastosowania protez jąder. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXIX, 172, 5-7.
 • J.Rykała, P.Szychta, J.Kruk-Jeromin, T.Zieliński: Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii. Leczenie Ran.2010, 7,47-54.
 • T.Zieliński: Owrzodzenie Marjolina – nowotwór złośliwy rozwijający się na podłożu przewlekłych owrzodzeń i blizn. Przegląd Dermatologiczny, 2010, 97, 1,
 • J. Kruk-Jeromin, T. Zieliński: Przerost warg sromowych mniejszych: patomorfologia i leczenie chirurgiczne. Ginekol. Pol. 2010, 81, 4, 298-302.
 • T.Zieliński, A. Iljin, B. Antoszewski: Nowotwory złośliwe powiek – wyniki leczenia chirurgicznego i wybór metody rekonstrukcji. Nowotwory- Journal of Oncology 2012, 62, 6, 335-341.
 • T.Zieliński: Surgical excision and cryosurgery in the treatment of recurrent auricular keloids. Postępy Dermatologii i Alergologii, 2012, 29, 3,
 • Iljin, B. Antoszewski, T. Zieliński, A. Skulimowski. D. Szymański, J. Strzelczyk. Sublay or onlay incisional hernia repair along with abdominoplasty: which is better? Long-term results. Hernia 2019, 23, 4, 757-765.
 • A.Kasielska-Trojan, T.Zieliński, B.Antoszewski. Autologous fat transfer for recontouring in Parry-Romberg syndrome. J.Cosmet. Dermatol J Cosmet Dermatol. 2020 Mar;19(3):585-589.