Profil

Michał Wilczyński
dr hab. n. med.
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Michał Wilczyński

dr hab. n. med.
Specjalizacja
 • Okulistyka
Staże zagraniczne
 • 2015 - szkolenie w zakresie podawania doszklistkowego leków anty-VEGF "Preceptorship Programme", pod kierunkiem Prof. Franka G. Holza, w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Bonn, Niemcy.
 • 2013 - szkolenie mikrochirurgiczne w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii) zorganizowany w Lugano (Szwajcaria), przez ESASO (European School of Andvanced Studies in Ophthalmology).
 • 2012 - szkolenie mikrochirurgiczne w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii), zorganizowany w Bremie (Niemcy) przez EVRS (European Vitreo Retinal Society) oraz Prof. Klausa Lucke.
 • 2011 - szkolenie mikrochirurgiczne w zakresie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (witrektomii) w Wiedniu (Austria), kurs pod kierunkiem Prof. Susanne Binder
 • 2011 - staż kliniczny w Hanusch Krankenhaus (u Prof. Olivera Findla) w Wiedniu (Austria) w ramach stypendium przyznanego przez European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
 • 2010 - szkolenie mikrochirurgiczne obejmujące techniki chirurgiczne stosowane przy implantacji przedniokomorowych soczewek wewnątrzgałkowych mocowanych do tęczówki (tzw. soczewki iris-claw), w Groningen, Holandia
 • 2007 – staż kliniczny w University Eye Clinic w Lubljanie, Słowenia (jako stypendysta European Board of Ophthalmology)
 • 2006 – szkolenie (wet-lab) w zakresie fakoemulsyfikacji zaćmy w Schruns, Austria.
 • 2005 - staż kliniczny w zakresie okulistyki w Leicester University Hospital (Wielka Brytania).
 • 2003 – staż kliniczny w zakresie okulistyki w Pembury Hospital (Wielka Brytania).
 • 2001 - praktyki wakacyjne w The Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital w Margate (Wielka Brytania).
 • 2000 - praktyki wakacyjne w Kent & Sussex Hospital w Tunbridge Wells (Wielka Brytania).
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • PTO - Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • EVRS - European Vitreo Retinal Society
Wiodący obszar medyczny
Mikrochirurgia oka - w szczególności operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, operacje przeciwjaskrowe, chirurgia szklistkowo siatkówkowa (witrektomia). Duże doświadczenie w wykonywaniu okulistycznych operacji mikrochirurgicznych (m.in. zaćmy) w sytuacjach nietypowych, trudnych, przy użyciu zaawansowanych technik operacyjnych (np. MICS - operacje zaćmy przez mikrocięcie), z wykorzystaniem niestandardowych soczewek wewnątrzgałkowych (m.in. soczewki toryczne, wieloogniskowe itp.), a także przy użyciu wszystkich dostępnych aparatów operacyjnych.
Publikacje naukowe
 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Evaluation of results of the intraocular lens implantation to the ciliary sulcus during phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. Pol J Environ Studies, 2006, 15 (3b), 98-101.
 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecka Maria, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, The role of early uncorrected visual acuity in evaluation of visual outcomes after modern cataract surgery. Pol J Environ Studies, 2006, 15 (3b), 49-53.
 • Wilczyński Michał, Drobniewski Igor, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Evaluation of corneal endothelial cell loss in bimanual microincision cataract surgery in comparison with standard phacoemulsification. Eur J Ophth, 2006, 16, 798 – 803.
 • Monografia: Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Zarys patogenezy retinopatii cukrzycowej, Wyd.Oftal, Warszawa 2007, ISBN 978-83-922010-1-4, stron 116.
 • Wilczynski Michal, Lewkowicz Przemyslaw, Glowacka Ewa, Omulecki Wojciech. Evaluation of VEGF, IL-6 and IL-8 in the vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy - a preliminary report. Pol J Environ Studies, 2008, 17, 1A, 151-157.
 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of early corneal endothelial cell loss after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and bimanual phacoemulsification through 1.7mm microincision. J Cataract Refract Surg, 2009, 35(9), 1570-1574.
 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and bimanual phacoemulsification through 1.7mm microincision. J Cataract Refract Surg, 2009, 35(9), 1563-1569.
 • Wilczynski Michal, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Comparison of internal anterior chamber diameter measured with ultrabiomicroscopy with white-to-white distance measured using digital photography in aphakic eyes. Eur J Ophth, 2010, 20(1), 76-82.
 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech: Results of coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision in hard cataracts. Ophthalmic Surg Lasers Imaging, 2011, 42, 125-131.
 • Omulecki Wojciech, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Wilczyński Michał, Results of implantation of a novel type foldable anterior chamber lens - a preliminary report. Klinika Oczna, 2011, 113, 216-222.
 • Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Evaluation of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8mm microincision and after standard phacoemulsification through 2.75mm incision. Klinika Oczna, 2011,113 (10-12), 314-320.
 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Severe acute bilateral alcohol-induced toxic optic neuropathy - case report. Klinika Oczna, 2012, 3, 208-212.
 • Wilczynski Michal, Wierzchowski Tomasz, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Results of phacoemulsification with Malugin ring in comparison with manual iris dilation with hooks in eyes with narrow pupil. Eur J Ophthalmol 2013; 23(2): 196 - 201
 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena, Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with iridoschisis, narrow pupil, anterior and posterior synechiae - case report. Eur J Ophthalmol, 2013, 23 (6): 909-912
 • Wilczynski Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Bilateral endogenous fungal endophthalmitis – a case report. Int Ophthalmol, 2014, 34, 321–325
 • Owidzka Marta, Wilczynski Michal, Omulecki Wojciech, Evaluation of contrast sensitivity measurements after retrobulbar optic neuritis in Multiple Sclerosis, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2014, 252:673–677
 • Wilczynski Michal, Kucharczyk Magdalena, Filatow Serhiy, High altitude retinopathy - case report. Klinika Oczna, 2014, 116, 180-183
 • Loba Piotr, Rajska Kinga, Olczak Justyna,Wilczynski Michal, Omulecki Wojciech, Broniarczyk-Loba Anna, The influence of prolonged interoperative period on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation. Eur J Ophthalmol, 2015, 25 (4): 315-319
 • Wilczyński Michał, Supady Ewa, Wierzchowski Tomasz, Zdzieszyński Marcin, Omulecki Wojciech. The effect of corneal tunnel length in patients after standard phacoemulsification through a 2.75 mm incision on surgically induced astigmatism, corneal thickness and endothelial cell density. Klinika Oczna, 2015, 4(118), 236-242.
 • Okulistyka dla lekarzy POZ, książka pod red. Wilczyńskiego Michała, Medical Tribune, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64153-58-7