Profil

Violetta Poźniak
mgr
Kierownik Zespołu Techników Pielęgniarek i Personelu Średniego

Violetta Poźniak

mgr
Specjalizacja
  • Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Pielęgniarstwo epidemiologiczne