Profil

Aleksandra Synder
dr n. med.
z-ca Kierownika Oddziału Klinicznego
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Aleksandra Synder

dr n. med.
Specjalizacja
 • Okulistyka
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej ( ESCRS)
Wiodący obszar medyczny
Chirurgia zaćmy i jaskry.
Publikacje naukowe
 • Synder A.: Ocena wpływu zaawansowania zmian chorobowych na przebieg leczenia u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta. Klin. Oczna, 1992, 94, 16-17.
 • Synder A., Świetliczko I.: Próba prognozowania dynamiki zmian chorobowych w jaskrze otwartego kąta. Klin. Oczna, 1992, 94, 50-52.
 • Synder A.: Analiza wyników leczenia chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta. Klin. Oczna, 1992, 94, 53-54.
 • Synder A., Kowalski M., Omulecki W., Bogorodzki B.: Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki w oczach po operacjach przeciwjaskrowych. Klin. Oczna, 1997, 99, 25-28.
 • Omulecki W., Nawrocki J., Sempińska-Szewczyk J., Synder A.: Transscleralsuturefixation and anteriorchamberintraocularlensesimplantedafterremoval of posteriorlydislocatedcrystallinelenses. Eur. J. Ophthalmol., 1997, 7, 370-374.
 • Synder A., Różycki A., Omulecki W., Bogorodzki B., Dzięgielewski K.: Wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych. Klin. Oczna, 1998, 100, 27-30.
 • Synder A., Kobielska D., Omulecki W.: Wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych w zaćmach pourazowych. Klin. Oczna, 1999, 101, 343-346.
 • Synder A., Nawrocki J., Omulecki W.: Wszczepy czarnych diafragmatycznych soczewek wewnątrzgałkowych we wrodzonej i pourazowej aniridii. Klin. Oczna, 2000, 102, 119-124.
 • Synder A., Latecka-Krajewska B., Omulecki W.: Jaskra wtórna u chorych z podwichnięciem lub zwichnięciem soczewki. Klin. Oczna, 2000, 102, 409-412.
 • Synder A., Omulecki W.: Jednoczesne usunięcie zaćmy obu oczu z wszczepieniem soczewek tylnokomorowych. Klin. Oczna, 2002, 104, 96-98.
 • Omulecki W., Synder A.: Pars planavitrectomy and transscleralfixation of blackdiaphragmintraocularlens for the management of traumatic aniridia. OphthalmicSurg. Lasers, 2002, 33, 357-361.
 • Synder A., Laudańska-Olszewska I., Omulecki W.: Wpływ pozostawienia środka wiskoelastycznego w komorze przedniej oka na wczesne wyniki i powikłania po trabekulektomii. Klin. Oczna, 2004, 106, 749-752.
 • Omulecki W., Stolarska K., Synder A.: Phacofragmentation with perfluorocarbonliquid and anteriorchamberorscleral-fixatedintraocularlensimplantation for the management of luxatedcrystallinelenses. J. CataractRefract.Surg., 2005, 31, 11, 2147-215214.
 • Synder A., Omulecki W., Wilczyński M., Wilczyńska O.: Wyniki operacji zaćmy metodą bimanualnej fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej przez mikrocięcie. Klin. Oczna, 2006, 108, 20-23.
 • Wilczyński M., Drobniewski I., Synder A., Omulecki W.: Evaluation of cornealendothelialcellloss In bimanualmicroincisioncataractsurgery (MICS) In comparison with standard phacoemulsification. Eur. J. Ophthalmol., 2006, 16, 798-803.
 • WilczynskiMichal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of earlycornealendothelialcelllossaftercoaxialphacoemulsificationthrough 1.8mm microincision and bimanualphacoemulsificationthrough 1.7mm microincision. J CataractRefractSurg, 2009, 35(9), 1570-1574.
 • WilczynskiMichal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech: Comparison of surgicallyinducedastigmatismaftercoaxialphacoemulsificationthrough 1.8mm microincision and bimanualphacoemulsificationthrough 1.7mm microincision. J CataractRefractSurg, 2009, 35(9), 1563-1569.
 • Omulecki W., Laudańska-Olszewska I., Synder A.: Factorsaffectingpatientcooperation and level of painperceptionduringphacoemulsification in topical and intracameralanesthesia. Eur. J. Ophthalmol., 2009, 19, 977-983 (IF – 1,01)
 • Wilczyński M., Bartela J., Synder A., Omulecki W.: Comparison of internal interior chaber diametermeasured with ultrabiomicroscopy with white-to-whitedistancemeasuredusingdigitalphotography in aphakiceyes. Eur. J. Ophthalmol., 2010, 20, 76-82 (KBN – 10,0; IF – 1,01)
 • Wilczynski M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Results of CoaxialPhacoemulsification Through a 1.8-mm Microincision in Hard Cataracts. Ophthalmicsurgery, lasers&imaging : the officialjournal of the International Society for Imaging in the Eye 2011;42(3):125-31. 27pkt/0,715IF