Profil

Ludomir Stefańczyk
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Zakładu
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Ludomir Stefańczyk

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa