Profil

Ludomir Stefańczyk
prof. dr hab. n. med.
kierownik zakładu
  • ul. Narutowicza 96
    90-141 Łódź

Ludomir Stefańczyk

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa