Profil

Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Mariusz Stasiołek

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca - w trakcie
Doświadczenie
•2014 – 2018 – Profesor nadzwyczajny, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi •2014 – 2017 – kierownik Kliniki Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi •2014 – 2017 – sekretarz naukowy, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi •2010 – 2014 – specjalista neurolog, samodzielny pracownik naukowy, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi •2008 – 2010 – specjalista neurolog, Department of Neurology, Ruhr-University Bochum, Niemcy •2002 – 2007 – asystent, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi •2007 – starszy asystent, Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1. w Łodzi •1999 – 2007 – młodszy asystent, Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1. w Łodzi DODATKOWE DOŚWIADCZENIE MEDYCZNE I NAUKOWE •2012, 2013 – staże naukowe, Neuroimmunology Laboratory, Ruhr-University, Bochum, Niemcy •2008 – 2010 – Neuroimmunology Laboratory, Ruhr-University, Bochum, Niemcy •2004 – 2005 – Clinical Research Group for Multiple Sclerosis and Neuroimmunology, Department of Neurology, University of Würzburg, Niemcy •2001 – 2002 – Clinical Research Group for Multiple Sclerosis and Neuroimmunology, Department of Neurology, University of Würzburg, Niemcy •1999 – Neuroanesthesia Research Laboratory, University of Illinois at Chicago, USA
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wiodący obszar medyczny
Obszary działalności klinicznej i naukowej: stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (OUN); choroby zapalne OUN; choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego; padaczka; zaburzenia obwodowego układu nerwowego; zespoły bólowe, zaburzenia naczyniowe OUN
Publikacje naukowe
 • Pyka-Fosciak G, Stasiolek M, Litwin JA. Immunohistochemical analysis of spinal cord components in mouse model of experimental autoimmune encephalomyelitis. Folia Histochem Cytobiol. 2018 Sep 6. doi: 10.5603/FHC.a2018.0018.
 • Nowosławska E, Gwizdała D, Barańska D, Grzelak P, Podgórski M, Zakrzewski K, Polis B, Stasiołek M, Polis L. The oscillatory flow of the cerebrospinal fluid in the Sylvian aqueduct and the prepontine cistern measured with phase contrast MRI in children with hydrocephalus-a preliminary report. Childs Nerv Syst. 2018; 34(5):845-851.
 • Stasiołek M. Choroby demielinizacyjne OUN. Chapter in: Neurologia wieku rozwojowego. Wydawnictwo lekarskie PZWL 2017; 83-108.
 • Fila M, Stasiołek M, Markiewicz A, Bogucki A. Functional Evaluation of Small Fiber Pathways in Primary Restless Legs Syndrome: Aδ Pathway Study. J Clin Sleep Med. 2017; 15;13(12):1455-1462.
 • 5.Muntean DM, Thompson PD, Catapano AL, Stasiolek M, Fabis J, Muntner P, Serban MC, Banach M. Statin-associated myopathy and the quest for biomarkers: can we effectively predict statin-associated muscle symptoms? Drug Discov Today. 2017;22(1): 85-96
 • 6.Skalski D, Wendorff J, Romanowicz H, Rysz A, Marchel A, Stasiołek M, Smolarz B. Associations between MDR1 C3435T polymorphism and drug-resistant epilepsy in the Polish population. Acta Neurol Belg. 2017; 117(1): 153-158.
 • Stasiołek M, Romanowicz H, Połatyńska K, Chamielec M, Skalski D, Makowska M, Smolarz B. Association between C3435T polymorphism of MDR1 gene and the incidence of drug-resistant epilepsy in the population of Polish children. Behav Brain Funct. 2016; 12(1): 21
 • 8.Hoffman-Zacharska D, Mazurczak T, Zajkowski T, Tataj R, Górka-Skoczylas P, Połatyńska K, Kępczyński Ł, Stasiołek M, Bal J. Friedreich ataxia is not only a GAA repeats expansion disorder: implications for molecular testing and counselling. J Appl Genet. 2016; 57(3): 349-355.
 • 9.Stasiolek M, Linker R, Hayardeny L, Bar Ilan O, Gold R. Immune parameters of patients treated with laquinimod, a novel oral therapy for the treatment of multiple sclerosis: results from a double-blind placebo-controlled study. Immun Inflamm Dis. 2015; 3(2): 45-55
 • 10.Stasiołek M, Połatyńska K. Przyszłość terapii stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży. Child Neurology (Neurologia Dziecięca). 2015: 24(49): 37-44.
 • 11.Stasiołek M. Praktyczne aspekty diagnostyki i terapii neuropatii cukrzycowej. Nowa Klinika. 2012: 19(4): 461-466.
 • 12.Stasiolek M. The role of selected immunoregulatory cell populations in autoimmune demyelination. Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32(1): 25-33.
 • 13.Blecharz KG, Haghikia A, Stasiolek M, Kruse N, Drenckhahn D, Gold R, Roewer N, Chan A, Förster CY. Glucocorticoid effects on endothelial barrier function in the murine brain endothelial cell line cEND incubated with sera from patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2010; 16: 293-302.
 • 14.Bayas A, Stasiolek M, Kruse N, Toyka KV, Selmaj K, Gold R. Altered innate immune response of plasmacytoid dendritic cells in multiple sclerosis. Clin Exp Immunol. 2009; 157: 332-342.
 • 15.Matysiak M, Stasiolek M, Orłowski W, Jurewicz A, Janczar S, Raine CS, Selmaj K. Stem cells ameliorate EAE via an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) mechanism. J Neuroimmunol. 2008; 193: 12-23.
 • 16.Galazka G, Jurewicz A, Orlowski W, Stasiolek M, Brosnan CF, Raine CS, Selmaj K. EAE tolerance induction with Hsp70-peptide complexes depends on H60 and NKG2D activity. J Immunol. 2007; 179: 4503-12.
 • 17.Stasiolek M, Bayas A, Kruse N, Wieczarkowiecz A, Toyka KV, Gold R, Selmaj K. Impaired maturation and altered regulatory function of plasmacytoid dendritic cells in multiple sclerosis. Brain. 2006; 129: 1293-1305.
 • 18.Galazka G, Stasiolek M, Walczak A, Jurewicz A, Zylicz A, Brosnan CF, Raine CS, Selmaj KW. Brain-derived heat shock protein 70-peptide complexes induce NK cell-dependent tolerance to experimental autoimmune encephalomyelitis. J Immunol. 2006; 176: 1588-1599.
 • 19.Odyniec A, Szczepanik M, Mycko MP, Stasiolek M, Raine CS, Selmaj KW. Gamma-delta T cells enhance the expression of experimental autoimmune encephalomyelitis by promoting antigen presentation and IL-12 production. J Immunol. 2004; 173: 682-694.
 • 20.Stasiolek M, Gavrilyuk V, Sharp A, Horvath P, Selmaj K, Feinstein DL. Inhibitory and timulatory effects of lactacystin on expression of nitric oxide synthase type 2 in brain glial cells. The role of Ikappa B-beta. J Biol Chem. 2000; 275: 24847-24856.