Profil

Wioletta Pietruszewska
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego

Wioletta Pietruszewska

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
  • Otolaryngologii
  • Alergologia
  • Audiologia i foniatria
Doświadczenie
- Kierownik I Katedry Otolaryngologii i Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- Koordynator Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi na region łódzki;
- Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze Otolaryngologii UM w Łodzi;
- Koordynator grantu europejskiego: Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr POWR.05.01.00 – IP.05 – 00 – 002/16, współfinansowany m ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021;
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
  • Członkini Zarządu Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
  • Członkini Sekcji Laryngologicznej i Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego