Profil

Dariusz Pakuła
dr n. med.

Dariusz Pakuła

dr n. med.
Specjalizacja
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna - egzamin zdany z wyróżnieniem
Doświadczenie

1991 - asystent w II Klinice Chirurgicznej, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. med. Adama Sołtysiaka (od 2002 - Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. med. Andrzeja Jossa), od 2006 – st.asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSS im.M.Pirogowa w Łodzi

od 2014 starszy asystent na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej USK Nr 1 - (zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem operacji tętnic szyjnych)

1999 -staż z chirurgii naczyniowej i flebologicznej w Klinice Chirurgii Angiologicznej i Flebologicznej prof. Lagneau w Szpitalu St.Michaelle w Paryżu.

od 1998 – prowadzenie multimedialnego kursu dla lekarzy POZ, specjalistów chirurgii, dermatologii i ginekologii p.t. „Przewlekła niewydolność żylna”.

1998 -2005 - prowadzenie poradni gastrologicznej przy Szpitalu im. M.Pirogowa w Łodzi. 1998 -ukończenie kursu doskonalącego „Operacja żylaków odbytu sposobem Longo”. 2002 -ukończenie kursów leczenia kompresjoterapeutycznego i obliteracji żylaków kończyn dolnych w ramach Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. od 2002 – przygotowanie i prowadzenie kursów doskonalących dla lekarzy POZ, specjalistów chirurgii i Kolegium Pielęgniarskiego w zakresie leczenia ran trudno gojących się, w ramach ogólnopolskiego programu „Domowej Opieki Medycznej” i „ALERT”. od 2002 - prowadzenie multimedialnych kursów dla lekarzy POZ, specjalistów chirurgii, dermatologii i ginekologii p.t. „Przewlekła Choroba Żylna”, „Choroba hemoroidalna” i „Nowości w angiologii”. 2002 - 2006 - ukończenie kursów endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz CSK MSWiA w Warszawie. od 2003 – 2008 - współpraca w zakresie endoskopii zabiegowej z Oddziałem Chirurgicznym Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi. 2003-2008 – kierowanie Pracownią Endoskopową przy Szpitalu im. M.Pirogowa w Łodzi 2005 – ukończenie kursu leczenia ran trudnogojących w European Wound Institute w Hamburgu 2007 - ukończenie kursu „Blok Operacyjny w Świetle Nowoczesnych Rozwiązań Technologicznych” w ramach dostosowywania placówek medycznych do nowych wymogów unijnych - Virtus-Esculap 2011 - Współpraca z firmą G.L. Polen w zakresie oceny eksperckiej i Certyfikacji placówek opieki zdrowotnej

Badania kliniczne produktów: 1.Badania oceny użytkowej opatrunków Comfeel Plus f-my Coloplast Poland – 01.06.2001 – 04.09.2001 – Koordynator badań ze strony Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi – Pakuła D. 2.Badania oceny użytkowej preparatu „Venożel” f-my EMO Poland, 01.01.2002 - Koordynator badań ze strony Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi – Pakuła D. 3.Badania oceny użytkowej opatrunków Biatain, Purilon-gel f-my Coloplast Poland – 01.01.2002 – 01.06.2002 – Koordynator badań ze strony Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi – Pakuła D.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Chirurgiczne
 • Polskie Towarzystwo Flebologiczne
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii naczyniowej
Wiodący obszar medyczny
Zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem operacji tętnic szyjnych
Publikacje naukowe
 • Wroński K., Pakuła D., Dziki Ł., Cywiński J., Górski A., Bocian R., Ścibór J., Dziki A., „Tętniaki tętnicy śledzionowej – dlaczego ich leczenie wciąż budzi wiele kontrowersji?”, 8 Sympozjum „Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne”, Maków Mazowiecki-Kaszewiec, 06/2009
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Górski A., Bocian R., Dziki A., „ Leczenie chorych z jednoczasowym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy.” 8 Sympozjum „Jakość w Opiece Zdrowotnej – Mazowieckie Forum Dyskusyjne”, Maków Mazowiecki-Kaszewiec, 06/2009.
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A.,” Simultaneous burgery of a giant abdominal aortic aneurysm and sigma carcinoma.”, Proktologia, 2009, 1, 10.
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Bocian R., Dziki A.,” Leczenie chirurgiczne chorych z jednoczasowym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy.”, Pol.Przegl.Chir., 2009,9, T81, Supl.1, S/114, 0-13
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Bocian R., Dziki A., „ Tętniak tętnicy śledzionowej – rzadkie powikłanie po ostrym zapaleniu trzustki.”, Pol.Przegl.Chir., 2009,9, T81, Supl.1, S/114, 0-14
 • Wroński K., Pakuła D., Bocian R., Dziki Ł., Cywiński J., Ścibór J., Dziki A., „Chirurgiczne leczenie tętniaka tętnicy śledzionowej - Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.”, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2009, 3, 122-125
 • Wroński K., Dziki Ł., Pakuła D., Cywiński J., Bocian R., Dziki A., „ Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury.”, Ostry Dyżur, 2010, T3, 2, 68-71
 • Wroński K., Dziki Ł., Cywiński J., Pakuła D., Bocian R., Dziki A., „Jednoczasowa operacja tętniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy. Opis przypadku i przegląd literatury.”, Ostry Dyżur, 2010, T3, 2, 72-76
 • Wroński K., Bocian R., Pakuła D., „ Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej z zastosowaniem Z-plastyki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa”, Przegl.Dermatol., 2010,97, 329-334.
 • Wroński K., Bocian R.,Kunecki M., Pakuła D., „Leczenie chirurgiczne tętniaka tętnicy śledzionowej w czasie ciąży – przegląd literatury.”, Ginekologia i Położnictwo, 2010, 15, 1, 69-76