Profil

Wojciech Omulecki
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Wojciech Omulecki

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
 • Okulistyka
Staże zagraniczne
 • Department of Ophthalmology, University of Freiburg, Germany, 1985
 • Department of Ophthalmology, University of Utrecht, Netherlands, 1991
 • Tennants Institute of Ophthalmology, University of Glasgow, Scotland,1992
 • National Institute of Ophthalmology „Quinze-Vingt” , Paris, France, 1994.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy I Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS)
 • CzłonekInternational Intra-Ocular Implant Club (IIIC)
Wiodący obszar medyczny
Zainteresowania zawodowe: Mikrochirurgia – kompleksowa chirurgia przedniego i tylnego odcinka oka. Chirurgia zaćmyijaskry Patologia oka. Diagnostyka okulistyczna
Publikacje naukowe
 • 1.Omulecki W., Nawrocki J., Sempińska-Szewczyk J., Synder A.: Transscleralsuturefixation and anteriorchamberintraocularlensesimplantedafterremoval of posteriorlydislocatedcrystallinelenses. Eur. J. Ophthalmol., 1997, 7, 370-374.
 • 2.Omulecki W., Nawrocki J., Pałenga-Pydyn D., Sempińska-Szewczyk J.: Pars planavitrectomy, lensectomyorextraction in transscleralintraocularlensfixation for the management of dislocatedlenses in a family with Marfan'ssyndrome. OphthalmicSurg. Lasers, 1998, 29, 375-379
 • 3.Omulecki W., Synder A.: Transscleral fixation of black diaphragm intraocular lenses combined with pars plana vitrectomy in traumatic aniridia. OphthalmicSurg. Lasers, 2002, 33, 357-361.
 • 4.Omulecki W., Stolarska K., Synder A.: Phacofragmentation with perfluorocarbonliquid and anteriorchamberorscleral-fixatedintraocularlensimplantation for the management of luxatedcrystallinelenses. J. CataractRefract. Surg., 2005, 31,
 • Omulecki W., Wilczyński M., Gerkowicz M.: Management of bilateral ectopialentis et pupillae syndrome. OphthalmicSurg. LasersImaging, 2006, 37, 68-71.
 • 6.Laudańska-Olszewska I., Omulecki W.: Doppler bloodflowexamination of the eyeballarteries i normalpregnancy. Polish. J. Environ. Stud., 2006, 15, No 3B, 136-138.
 • 7.Wilczyńska O., Wilczyński M., Omulecka M., Synder A., Omulecki W. : The role of earlyuncorrectedvisualacuity in evaluation of visualoutcomesafter modern cataractsurgery. Polish. J. Environ. Stud., 2006, 15, No 3B, 49-53.
 • 8.Wilczyński M., Drobniewski I., Synder A., Omulecki W.: Evaluation of corneal endothelial cell loss in bimanual microincision cataract surgery (MICS) in comparison with standard phacoemulsification. Eur. J. Ophthalmol. 2006, 16, 798-803
 • 9.Wilczyński M., Lewkowicz P., Głowacka E., Omulecki W.: Evaluation of VEGF, IL-6 and IL-8 in the vitreous of patients with proliferativediabeticretinopathy - a preliminary report. Polish. J. Environ. Stud., 2008, 17, 1A, 151-157.
 • 10.Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Pałenga-Pydyn D., Omulecki W.: Comparison of surgicallyinducedastigmatismaftercoaxialphacoemulsificationthrough1.8 mmmicroincision and bimanualphacoemulsificationthrough 1.7 microincision. J. CataractRefract. Surg., 2009, 35, 1563-1569.
 • 11.Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Pałenga-Pydyn D., Omulecki W.: Comparison of earlycornealendothelialcelllossaftercoaxialphacoemulsificationthrough1.8 mmmicroincision and bimanualphacoemulsificationthrough 1.7 microincision. J. CataractRefract. Surg., 2009, 35, 1570-1574.
 • 12.Omulecki W., Laudanska-Olszewska I., SynderA.: Factors affecting patient cooperation and level of pain perception during phacoemulsification in topical and intracameral anesthesia. Eur. J. Ophthalmol., 2009, 19, 977 – 983
 • 13.Wilczynski M., Bartela J., Synder A., Omulecki W. : Comparison of internal anterior chamber diameter measured with ultrabiomicroscopy with white-to-white distance measured using digital photography in aphakic eyes. Eur. J. Ophthal., 2010, 20, 76-82. (koncepcja pracy, udział w opracowaniu materiału i redakcji pracy) IF 0,98; MNiSW- 20
 • 14.Loba P., Kozakiewicz M., Elgalal M., Stefańczyk L., Broniarczyk-Loba A., Omulecki W.: The use of modern imaging techniques in the diagnosis and treatment planning of patients with orbital floor fractures. Med. Sci Monit. 2011, 17, 94-98.
 • 15.Wilczyński M., Supady E., Loba P., Synder A., Omulecki W.: Results of coaxial phacoemulsification through a 1.8-mm microincision in hard cataracts. OphthalmicSurg. Lasers&Imaging, 2011, 42, 125-131.
 • 16.Wilczynski M., Wierzchowski T., Synder A., Omulecki W.: Results of phacoemulsification with Malugin ring in comparison with manual iris dilation with hooks in eyes with narrow pupil. Eur J Ophthalmol 2013; 23: 196 – 201.
 • 17.Owidzka M., Wilczynski M., Omulecki W.: Evaluation of contrast sensitivity measurements after retrobulbar optic neuritis in Multiple Sclerosis, Graefes Arch ClinExpOphthalmol, 2014, 252, 673–677.
 • 18.Loba P., Rajska K., Simiera J., Wilczynski M.,Omulecki W., Broniarczyk-Loba A.: The influence of a prolonged interoperative period on binocular vision after bilateral cataract extractions.Eur. J. Ophthalmol. 2015, 25, 315 - 319.
 • 19.Starus M., Wilczyński M ., Synder A., Pałenga-Pydyn D., Omulecki W.: Prospektywna ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem wewnątrzgałkowej soczewki akomodacyjnej Crystalens. Klin. Oczna 2016, 118, 220 – 225.
 • 20.Redakcja podręcznika: Wojciech Omulecki i Michał Wilczyński – redaktorzy wydania polskiego „Atlas chorób siatkówki”, Lawrence A. Yanuzzi, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd. 1. ISBN: 978-83-7609-702-2, stron 892.Początek formularza