Profil

Izabela Olejniczak
dr n. med.

Izabela Olejniczak

dr n. med.
Specjalizacja
  • Otolaryngologii
Doświadczenie
- Udział w licznych kursach szkolących z zakresu chorób gruczołów ślinowych, chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, wszczepiania protez głosowych;
- Udział w grancie europejskim: Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr POWR.05.01.00 – IP.05 – 00 – 002/16, współfinansowany m ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021;
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (w latach 2010-2012 – sekretarz; 2016-2018 – skarbnik Oddziału Łódzkiego PTORL)
Publikacje naukowe
  • Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych