Profil

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech
dr n. med.
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech

dr n. med.
Specjalizacja
 • Okulistyka
Staże zagraniczne
 • 2015 i 2016 r. 4-tygodniowe staże kliniczne w Nishi Eye Hospital w Osace, Japonia. opiekun stażu prof. Okihiro Nishi
 • 2014 r. staż kliniczny w University Eye Clinic w Ljubljanie, Słowenia; opiekunowie stażu prof. Marco Hawlina oraz dr n. med. Matej Beltram.
 • 2013 r. udział w kursie EUPO (Europejskich Profesorów Okulistyki) w zakresie chorób rogówki, spojówki i chirurgii refrakcyjnej; Kopenhaga, Dania.
 • 2008 r. 4-tygodniowy staż w szpitalu w Kathamandu w Nepalu, opiekun stażu dr n. med. Pradeep Vaidya w ramach programu SCOPE IFMSA Poland (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny)
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Od 2015 r. jestem przedstawicielem Polskich Młodych Okulistów przy SOE (Europejskim Towarzystwie Okulistycznym)
 • Od 2012 r. jestem członkiem ESCRS (Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych)
 • Od 2013 roku jestem członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Okulistycznego)
 • W latach 2005 - 2010 byłam członkiem IFMSA Poland (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny)
 • W latach 2006 - 2008 byłam sekretarzem Oddziału Łódź IFMSA Poland
Wiodący obszar medyczny
zaćma, jaskra- diagnostyka i leczenie, laseroterapia torby tylnej soczewki oraz tęczówki, laseroterapia zabezpieczająca zmian zwyrodnieniowych siatkówki, wykonywanie drobnych zabiegów okulistycznych na powiekach (usuwanie kępek żółtych, brodawczaków, kaszaków) oraz spojówkach (usuwanie skrzydlików z autoprzeszczepem spojówek, usuwanie znamion spojówek). Wykonywanie badań obrazowych w okulistyce USG, UBM, OCT.
Publikacje naukowe
 • 3 rozdziały w podręczniku „Okulistyka dla POZ” pod redakcją dr hab. n. med. Michała Wilczyńskiego (Podstawowe badania okulistyczne, badania dodatkowe w okulistyce, Zespół suchego oka), wydawnictwo Medical Tribune Polska, 2016
 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał „Najczęstsze błędy w diagnostyce trudnych objawów okulistycznych” .Okulistyka po dyplomie 6/2014, s. 5
 • Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Magdalena Kucharczyk, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński „Ocena leczenia tępych urazów gałki ocznej”. Okulistyka 3/2014, s. 64-67.
 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena, Phacoemulsification with Malyugin ringnull in an eye with iridoschisis, narrow pupil, anterior and posterior synechiae - case report. Eur J Ophthalmol, 2013, 23 (6): 909-912.
 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał, Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku". Okulistyka 3/2010, str. 89-97.