Profil

Magdalena Kaczmarska
dr n. med.
z-ca Kierownika Zakładu
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Magdalena Kaczmarska

dr n. med.
Specjalizacja
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa