Profil

Magdalena Józefowicz-Korczyńska
prof. dr hab. n. med.
Kierownik

Magdalena Józefowicz-Korczyńska

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
  • Otolaryngologia
  • Audiologii i foniatrii
Doświadczenie
Kierownik Zakładu Układu Równowagi I Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii
Pełnomocnik Rektora UM w projekcie do NCBiR STRATEGMED „Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi" (InnoReh) od 2016 r.
Od 2020 roku współpraca naukową z Politechniką Łódzką w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” (nr projektu WND-POWR.03.05.00-00-A039/20); w ramach tego przedsięwzięcia multidyscyplinarny zespół naukowców opracowuje oprogramowanie do symulacji chorób z zakresu min. Zaburzeń układu równowagi i narządu słuchu w Wirtualnej Rzeczywistości
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Praca w ramach Europejskiego Programu TINNET Cost Action – dotyczącego szumów usznych grupa do spraw: W1 do oceny klinicznej i audiologicznej szumów usznych (Mediolan 2015, Nottingham i Lizbona 2016, Regenzburg 2018) i W5 opracowania standardów badań klinicznych szumów usznych (Berlin 2015, Regenzburg 2018)
Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w Charité w Berlinie dla lekarzy specjalizujących się z laryngologii w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility STA
2010-2012 Oficjalny członek międzynarodowego projektu sieciowego (Niemcy, Szwecja, Polska): “Auditory dysfunctions and stress: relevance, diagnostics and treatment“ w ramach programu „Circum Mare Balticum” finansowanego przez niemiecki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BMBF)
Udział w wieloośrodkowym grancie MNiSW „Występowania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w raku płaskonabłonkowym krtani”
Staże zagraniczne W Klinikach Otolaryngologii w Würzburgu (dwukrotny staż), Maastricht (dwukrotny staż), Berlin (siedmiokrotne staż Charite Clinic), Milano Tinnitus Clinic
Udział w posiedzeniach i recenzje w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Sędzia Sądu Lekarskiego w Okręgowej Izbie Lekarskiej
Udział w kursach między innymi: Dizziness :A multidyscylinary approach 2019 w The Royal National Hospital of Throat, Nose and Ear Hospital, Londyn, Wielkia Brytania, Training school on tinnitus clinical management and it's EU-wide dissemination. 2017. Milano Tinnitus Clinic
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL) W latach 2014r – 2018r Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTORL
  • Członek Zarządu Sekcji Audiologicznej PTORL
  • Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
  • Międzynarodowego Towarzystwa Neurootologicznego - Neurootological and Equilibrimetric Society (NES)
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego
Wiodący obszar medyczny
Otolaryngologia i onkologia laryngologiczna, audiologia i foniatria. Wieloletnie doświadczenia w leczeniu chorób głowy i szyi w tym wykonywanie zabiegów operacyjne u chorych onkologicznych oraz w diagnozowaniu i leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń układu równowagi oraz szumów usznych. Prowadzenie warsztatów i kursów z zakresu leczenia i rehabilitacji zaburzeń równowagi oraz oceny badań wideonystagmograficznych.
Publikacje naukowe
  • W 2021 r. praca naukowa zespołu opublikowana w 2018 roku w Journal of Vestibular Research pt „Evaluation of the effectiveness of a Virtual Reality-based exercise program for Unilateral Peripheral Vestibular Deficit”. pełny tekst dostępny: https://content.iospress.com/articles/journal-of-vestibular-research/ves180647) dotycząca zastosowania technik rehabilitacji zaburzeń przedsionkowych za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości, została zacytowana w wytycznych leczenie zaburzeń przedsionkowych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapii (ang. American Physical Therapy Association APTA. American Physical Therapy Association (APTA) to najważniejsze towarzystwo amerykańskie skupiające ponad 100 tysięcy specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii.