Profil

Andrzej Jankowski
dr n. med.

Andrzej Jankowski

dr n. med.
Specjalizacja
  • Otolaryngologii
Doświadczenie
- Koordynator przedmiotu ds. studentów w I Katedrze Otolaryngologii UM w Łodzi;
- Specjalista z zakresu otorynolaryngologii;
- Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi;
- Kierowanie Pododdziałem Otiatrii w Klinice Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej;
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
Wiodący obszar medyczny
Zainteresowania w obszarze medycyny: leczenie niedosłuchu, operacje uszu w tym zakładanie Implantów typu Baha, operacje otosklerozy
Autorstwo/współautorstwo rozdziałów w podręczniku „Otorynolaryngologia – podręcznik dla studentów i specjalizujących się lekarzy” pod red. J.B. Latkowskiego, 2017
- roz. „Leki często stosowane w otorynolaryngologii”
- roz. „Bóle w otolaryngologii”
- roz. „Wykonywanie podstawowych zabiegów”