Profil

Aleksandra Iljin
dr n. med.

Aleksandra Iljin

dr n. med.
Specjalizacja
 • Chirurgia ogólna -> 1. stopień
 • Chirurgia plastyczna
Doświadczenie
Formy samokształcenia (1999-2012): 1. Nowy Jork, USA, 01.09.1999-01.09.2000. 2. Praca badawcza w Edward S. Harkness Eye Institute, Uniwersytet Columbia, Szkolenie w zakresie chirurgii plastycznej w Claremont Hospital, Sheffield, Wielka Brytania 02-30.06.2008. Projekty badawcze: 1. Orbital tumors of adults. 2 .Orbital tumors of children. - Edward S. Harkness Eye Institute, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA, 01.09.1999- 01.09.2000. Praca doktorska pt. ”Ocena wyników wybranych sposobów chirurgicznego leczenia wrodzonego opadnięcia powieki górnej z uwzględnieniem odmienności strukturalnych mięśnia dźwigacza powieki górnej” , 2002 r.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
Publikacje naukowe
 • Pisera P., Antoszewski B., Fijałkowska M., Kasielska A., Iljin A. Odległe wyniki estetyczne chirurgicznego leczenia wrodzonych zniekształceń nosa – porównanie oceny pacjenta i chirurga. Otolaryngologia Polska 2012; 66(4): 280-284.
 • Zieliński T., Iljin A., Antoszewski B. Nowotwory złośliwe powiek – wyniki leczenia chirurgicznego i wybór metody rekonstrukcji. Nowotwory 2012; 62(6): 431-437.
 • Zieliński T., Pisera P., Siewiera I., Sporny S., Iljin A. Chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych powiek. Pol Merkur Lekarski. 2013 Apr; 34(202): 214-8.
 • Lewandowicz E, Iljin A, Kasielska-Trojan A, Fijałkowska M. Wybrane metody zaopatrywania ubytków okolicy mostkowej powstałych w wyniku rozejścia się brzegów rany po sternotomii. Polski Przegląd Chirurgiczny 2014; 86(5):400-9.
 • Lewandowicz E, Zieliński T, Iljin A, Fijałkowska M, Kasielska-Trojan A, Antoszewski B. Możliwości chirurgicznego leczenia zmian skórnych w toczniu rumieniowatym. Postępy Dermatologii i Alergologii 2014; XXXI, 6: 405–409.
 • Iljin A, Lewandowicz E, Starska K, Antoszewski B. Long-term results of partial nasal reconstructions with Indian flap. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015; 87(12): 1135-1145.
 • Iljin A., Zieliński T., Broniarczyk-Loba A., Antoszewski B. Evaluation of the complex treatment for congenital blepharoptosis. Canadian Journal of Plastic Surgery 2016; 24(X): 1-4.
 • Iljin A., Zieliński T., Antoszewski B., Sporny S. Clinicopathological analysis or recurrent BCCs of the eyelids. Advances in Dermatology and Allergology 2016; XXXIII, 1: 42-46.
 • Iljin A, Lewandowicz E, Antoszewski B, Zieliński T. Results of auricular helical rim reconstructions following trauma with postauricular tube flap. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(1): 54-62.
 • Iljin A, Antoszewski B, Durczyński A, Lewandowicz E, Strzelczyk J. Long-term results of incisional hernia repair with concomitant abdominoplasty in postbariatric patients. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(3): 147-54.
 • Iljin A, Zieliński A, Lewandowicz E, Antoszewski B, Zieliński T. Evaluation of the surgical treatment for congenital blepharoptosis using Mustarde’s modified method. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(3): 155-9.
 • Zieliński T, Antoszewski B, Iljin A. Chirurgia plastyczna w leczeniu pacjentek z zespołem Turnera. Pediatria Polska 2016; 91(5): 424-9.
 • Iljin A, Lewandowicz E, Antoszewski B, Durko M, Zieliński T. Results of auricular conchal bowl reconstructions following cancer resections with postauricular island flap. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(6): 555-63.
 • Miśkiewicz H, Antoszewski B, Iljin A. Personality traits and decision on breast reconstruction in women after mastectomy. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(4): 209-14.
 • Miśkiewicz H, Antoszewski B, Woźniak E, Iljin A. Satisfaction with life and social factors in decision-making proces on breast reconstruction in women after mastectomy. Polski Przegląd Chirurgiczny 2016; 88(5): 270-76.
 • Iljin A, Antoszewski B, Durko M, Zieliński T, Pietruszewska W. External auditory meatus and/or conchal bowl reconstruction with postauricular island flap in patients with Basal Cell Carcinoma or Squamous Cell Carcinoma. Otolaryngol Pol. 2018 May 16;72(3):4-10. doi: 10.5604/01.3001.0012.0478.
 • Iljin A, Antoszewski B, Zieliński T, Skulimowski A, Szymański D, Strzelczyk J. One stage onlay hernia repair with abdominoplasty in patients following gastric bypass surgery. Pol Przegl Chir. 2018 Oct 19;90(6):1-7. doi: 10.5604/01.3001.0012.7027.
 • Iljin A, Antoszewski B, Zieliński T, Skulimowski A, Szymański D, Strzelczyk J. Sublay or onlay incisional hernia repair along with abdominoplasty: which is better? Long-term results. Hernia. 2019