Profil

Adam Fabisiak
dr n. med.

Adam Fabisiak

dr n. med.
Specjalizacja
 • Gastroenterologia - w trakcie
Doświadczenie
W 2016 r. ukończył studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2017 r. roku rozpoczął szkolenie w dziedzinie gastroenterologii na Oddziale Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi. Od 2016 r. jest młodszym asystentem w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego na stanowisku naukowo-dydaktycznym. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kursach. Pracuje również jako współbadacz i koordynator badań klinicznych dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. W 2021 r. uzyskał stopień dr. n. med. prowadząc badania podstawowe w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego. Jest autorem publikacji w recenzowanych, anglojęzycznych czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach medycznych oraz zagranicznych komunikatów konferencyjnych. Jego osiągnięcia naukowe zo uzyskać liczne nagrody i wyróżnienia (w tym Stypendium Ministra Zdrowia dla Najlepszych Studentów, Stypendium Miasta Łodzi dla Najlepszych Doktorantów, kilkukrotny laureat Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów). W latach 2018 - 2021 pracował jako specjalista ds. badań naukowych w projekcie realizowanym w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2020 r. uzyskał grant na badania w ramach programu Preludium Narodowego Centrum Nauki.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Publikacje naukowe
 • Salaga M, Bartoszek A, Binienda A, Krajewska JB, Fabisiak A, Mosińska P, Dziedziczak K, Niewinna K, Talar M, Tarasiuk A, Kordek R, Fichna J. Activation of Free Fatty Acid Receptor 4 Affects Intestinal Inflammation and Improves Colon Permeability in Mice. Nutrients. 2021;13:2716. doi: 10.3390/nu13082716. (IF=5.717, MNiSW=140 pts.)
 • Wieczorek MM, Caban M, Fabisiak A, Małecka-Panas E. Purtscher's-like retinopathy as a rare complication of acute alcoholic pancreatitis. Prz Gastroenterol. 2021;6:170-173. doi: 10.5114/pg.2021.106669. (MNiSW=40)
 • Fabisiak A, Bartoszek A, Talar M, Binienda A, Dziedziczak K, Krajewska JB, Mosińska P, Niewinna K, Tarasiuk A, Mokrowiecka A, Wierzchniewska-Ławska A, Małecka-Panas E, Salaga M, Fichna J. Expression of FFAR3 and FFAR4 Is Increased in Gastroesophageal Reflux Disease. J Clin Med. 2020;9:4111. doi: 10.3390/jcm9124111. (IF=3.303, MNiSW=140)
 • Fabisiak N, Fabisiak A, Chmielowiec-Korzeniowska A, Tymczyna L, Kamysz W, Kordek R, Bauer M, Kamysz E, Fichna J. Anti-inflammatory and antibacterial effects of human cathelicidin active fragment KR-12 in the mouse models of colitis: a novel potential therapy of inflammatory bowel diseases. Pharmacol Rep. 2021;73:163-171. doi: 10.1007/s43440-020-00190-3 (IF=2.754, MNiSW=70, Q2)
 • Fabisiak A, Fabisiak N, Mokrowiecka A, Małecka-Panas E, Jacenik D, Kordek R, Zielińska M, Kieć-Kononowicz K, Fichna J. Novel selective agonist of GPR18, PSB-KK-1415 exerts potent anti-inflammatory and anti-nociceptive activities in animal models of intestinal inflammation and inflammatory pain. Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14003. doi: 10.1111/nmo.14003. doi: 10.1111/nmo.14003. Online ahead of print (IF=2.946, MNiSW=140, Q1)
 • Bartoszek A, Von Moo Ee, Binienda A, Fabisiak A, Krajewska JB, Mosińska P, Niewinna K, Tarasiuk A, Martemyanov K, Salaga M, Fichna J. Free Fatty Acid Receptors as New Potential Therapeutic Target in Inflammatory Bowel Diseases. Pharmacol Res. 2020;152:104604 (IF 2019=5.574, MNiSW=40, Q1, D1)
 • Fabisiak A, Włodarczyk M, Fabisiak N, Storr M, Fichna J. Gastrointestinal Adverse Events of Cannabinoid 1 Receptor Inverse Agonists Suggest Their Potential Use in Irritable Bowel Syndrome With Constipation: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Gastrointestin Liver Dis 2019;28: 473-481 (IF 2018=2.063, MNiSW=20, Q4, D8)
 • Mosińska P, Tarasiuk A, Fabisiak A, Krajewska J, Niewinna K, Bartoszek A, Binienda A, Salaga M, Fichna J. Dietary Fatty Acid Content Influences the Expression of Genes Involved in the Lipid Turnover and Inflammation in Mouse Colon and Spleen. Pharmacol Rep 2019;71:899-908 (IF 2019=2.761, MNiSW=25)
 • Fabisiak A, Bartoszek A, Kardas G, Fabisiak N, Fichna J. Possible application of trefoil factor family peptides in gastroesophageal reflux and Barrett's esophagus. Peptides. 2019;115:27-31. (IF=2.851)
 • Fabisiak A, Sobocińska M, Kamysz E, Fichna J, Zielińska M. Antinociceptive potency of enkephalins and enkephalinase inhibitors in the mouse model of colorectal distension - proof of concept. Chem Biol Drug Des. 2018;92:1387-1392 (IF= 2.396)
 • Fabisiak A. Modulation of Gut Microbiota by Maillard Reaction Products in Intestinal Inflammation: Are We What We Eat? Dig Dis Sci. Dig Dis Sci. 2017;62:3261-3262 (IF=2.875)
 • Fabisiak A, Fabisiak N. Patient’s Guide: Cooperation Between the Doctor and the Patient in Peptic Ulcer Disease. In book: Introduction to Gastrointestinal Diseases Vol. 2, pp.93-96. Springer 2017
 • Fabisiak N, Fabisiak A, Watala C, Fichna J. Fat-soluble Vitamin Deficiencies and Inflammatory Bowel Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Gastroenterol. 2017 Nov/Dec;51(10):878-889 (IF= 2.968)
 • Fabisiak A, Włodarczyk J, Fabisiak N, Storr M, Fichna J. Targeting Histamine Receptors in Irritable Bowel Syndrome: A Critical Appraisal. J Neurogastroenterol Motil. 2017 Jul 30;23(3):341-348. (IF= 3.438)
 • Fabisiak A, Fichna J. Cannabinoids as gastrointestinal anti-inflammatory drugs. Neurogastroenterol Motil. 2017 Mar;29(3). (IF= 3.842)
 • Fabisiak A. Diagnostic Criteria in IBD (with Comments). In book: Introduction to Gastrointestinal Diseases Vol. 1, pp.103-112. Springer 2016.
 • Fabisiak A, Murawska N, Fichna J. LL-37: cathelicidin-related antimicrobial peptide with pleiotropic activity. Pharmacol Rep. 2016 Aug;68(4):802-8 (IF=2.587)
 • Murawska N, Fabisiak A, Fichna J. Anemia of chronic disease and iron deficiency anemia in inflammatory bowel diseases: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Inflamm Bowel Dis. 2016 May;22(5):1198-208 (IF=4.525, Q1, D2)
 • Salaga M, Polepally P, Zielinska M, Marynowski M, Fabisiak A, Murawska N, Sobczak K, Sacharczuk M, Do Rego JC, Roth B, Zjawiony J, Fichna J. : Salvinorin A analogs PR-37 and PR-38 attenuate compound 48/80-induced itch responses in mice. Br J Pharmacol. 2015 Sep;172(17):4331-41 (IF=5.259)
 • Fabisiak A, Murawska N, Fichna J. Comment on "Intestinal inflammation modulates expression of the iron-regulating hormone hepcidin depending on erythropoietic activity and the commensal microbiota". J. Immunol. 2014 Dec 15;193(12):5763. (IF=4.922, Q1, D2)