Profil

Marcin Durko
dr n. med.

Marcin Durko

dr n. med.
Specjalizacja
  • Otolaryngologii
  • Audiologia i foniatria
Doświadczenie
- Kierownik Pracowni Badania Zaburzeń Oddychania w czasie snu;
- Prowadzenie Łódzkiego Programu Wszczepów Ślimakowych;
- Skarbnik Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów;
- Członek Zarządu Sekcji Otologii i Neurootologii PTORLChGiS;
- Udział w programach klinicznych: Kierownik w regionie łódzkim wieloośrodkowego międzynarodowego programu IROS obejmującego ocenę leczenia głuchot metodą wszczepów ślimakowych;
- Udział w grancie europejskim: Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr POWR.05.01.00 – IP.05 – 00 – 002/16, współfinansowany m ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021;
1st prize for eposter presentation on IFOS ENT World Congress Paris 24-28.06.2017. Relation between obstructive sleep apnea and hearing status - initial report. M.Durko ,A. Pajor , W.Pietruszewska, P. Krystkiewicz ,J. Chmielecka-Rutkowska, A. Bialas;
- Liczne staże zagraniczne.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL)