Profil

Jolanta Chmielecka-Rutkowska
lek.

Jolanta Chmielecka-Rutkowska

lek.
Specjalizacja
  • Otolaryngologii
Doświadczenie
- Udział w licznych kursach szkolących;
- Udział w grancie europejskim: Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr POWR.05.01.00 – IP.05 – 00 – 002/16, współfinansowany m ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021;