Profil

Bogusław Antoszewski
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego

Bogusław Antoszewski

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia ogólna
Doświadczenie
Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Zespołu Ekspertów w dziedzinie chirurgii plastycznej
 • Członek Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Członek Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Wiodący obszar medyczny
Głównie zainteresowania i kierunki badań obejmują: diagnostykę przerostu piersi u kobiet i mężczyzn, diagnostykę rozstępów skórnych u kobiet, leczenie chorych z zespołem dezaprobaty płci oraz popularyzowanie pomiarów antropometrycznych w medycynie.
Publikacje naukowe
 • Kasielska-Trojan Anna Karolina, Danilewicz Marian, Sitek Aneta, Antoszewski Bogusław: Body size measurements, digit ratio (2D:4D) and oestrogen and progesterone receptors' expressions in juvenile gigantomastia. , Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, vol. 33, nr 3, 2020, s. 403-408, DOI:10.1515/jpem-2019-0534.
 • Kasielska-Trojan Anna, Manning J. T., Antczak Adam, Dutkowska Agata, Kuczyński Wojciech, Sitek Aneta, Antoszewski Bogusław: Digit ratio (2D:4D) in women and men with lung cancer, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 10, nr 1, 2020, s. 1-8, DOI:10.1038/s41598-020-68239-0.
 • Fijałkowska M, Antoszewski B. Clinical picture and treatment of cutaneous lesions in patients with neurofibromatosis type 1. Adv Dermatol Allergol 2020; 37(5): 781-784. doi: 10.5114/ada.2020.100488.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Satisfaction from surgical treatment and its influence on the wellbeing of patients with Recklinghausen disease – preliminary report, Polski Przegląd Chirurgiczny, vol. 92, nr 4, 2020, s. 31-37, DOI:10.5604/01.3001.0014.154.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Clinical picture and treatment of cutaneous lesions in patients with neurofibromatosis type 1, Postępy Dermatologii I Alergologii, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne , vol. 37, nr 5, 2020, s. 1-4, DOI:10.5114/ada.2020.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Neurofibromatosis type 1 – social aspects of functioning and public attitude, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 48, nr 286, 2020, s. 35-39.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Częstość występowania różnych typów rozszczepów czaszkowo-twarzowych w jednym ośrodku w okresie 34 lat, Polski Przegląd Chirurgiczny, vol. 92, nr 1, 2020, s. 1-5, DOI:10.5604/01.3001.0013.
 • Kasielska-Trojan Anna , Mikołajczyk Maksym, Antoszewski Bogusław: Breast Idea Volume Estimator: A New Tool for Breast Volume Estimation—Presentation and Validation for Women, Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 146, nr 6, 2020, 744e- 748e, DOI:10.1097/PRS.0000000000007373.
 • Kasielska-Trojan Anna, Sitek Aneta, Antoszewski Bogusław: Second to fourth digit ratio (2D:4D) in women with carpal tunnel syndrome, Early Human Development, vol. 137, 2019, s. 1-5, DOI:10.1016/j.earlhumdev.2019.104829.
 • Kasielska-Trojan Anna Karolina, Danilewicz Marian, Antoszewski Bogusław: The role of expression of estrogen and progesterone receptors in idiopathic gynecomastia etiology, Breast Journal, vol. 25, nr 2, 2019, s. 331-333, DOI:10.1111/tbj.13221.
 • Kasielska-Trojan Anna Karolina, Danilewicz Marian, Strużyna Jerzy, Bugaj Magdalena, Antoszewski Bogusław: The role of oestrogen and progesterone receptors in gigantomastia , Archives of Medical Science, 2019, s. 1-5, DOI:10.5114/aoms.2019.88280.
 • Iljin Aleksandra, Antoszewski Bogusław, Zieliński Tomasz Andrzej, Skulimowski A., Szymański Dariusz Stanisław, Strzelczyk Janusz Maciej: Sublay or onlay incisional hernia repair along with abdominoplasty: which is better? Long-term results, Hernia, vol. 23, nr 4, 2019, s. 757-765, DOI:10.1007/s10029-019-01914-y.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Charakterystyka rozkładów poszczególnych typów rozszczepów warg i podniebienia wśród dzieci urodzonych w Łodzi w latach 1981-2015, Polski Przegląd Chirurgiczny, vol. 90, nr 3, 2018, s. 1-4, DOI:10.5604/01.3001.0011.8162.
 • Kasielska-Trojan Anna, Antoszewski Bogusław: Re: Gynecomastia Surgery-Impact on Life Quality: A Prospective Case-Control Study, Annals of Plastic Surgery, vol. 80, nr 2, 2018, s. 194-194, DOI:10.1097/SAP.0000000000001173.
 • Iljin Aleksandra, Antoszewski Bogusław, Durko Marcin, Zieliński Tomasz, Pietruszewska Wioletta: External auditory meatus and/or conchal bowl reconstruction with postauricular island flap in patients with Basal Cell Carcinoma or Squamous Cell Carcinoma, Otolaryngologia Polska, Elsevier Urban & Partner, vol. 72, nr 3, 2018, s. 4-10, DOI:10.5604/01.3001.0012.0478
 • Kasielska-Trojan Anna, Antoszewski Bogusław: Do body build and composition influence striae distensae occurrence and visibility in women?, Journal of Cosmetic Dermatology, vol. 17, nr 6, 2018, s. 1165-1169, DOI:10.1111/jocd.12455.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław: Complications after scalp suturing posttraumatic avulsion, Journal of Craniofacial Surgery, vol. 29, nr 7, 2018, e670-e672, DOI:10.1097/SCS.0000000000004764.
 • Fijałkowska Marta, Antoszewski Bogusław. Classification of congenital nasal deformities: a proposal to amend the existing classification. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. Szczegóły: 2017 : Vol. 274, nr 3, s.1231-1235.
 • Kasielska-Trojan A, Stabryła P, Antoszewski B. Digit ratio (2D:4D) and postoperative pain perception. Early Hum Dev. 2017;110:25-30. Doi 10.1016/j.earlhumdev.2017.05.003.
 • Sitek Aneta, Rosset Iwona, Żądzińska Elżbieta, Kasielska-Trojan Anna, Neskoromna-Jędrzejczak Aneta, Antoszewski Bogusław. Skin color parameters and Fitzpatrick phototypes in estimating the risk of skin cancer: A case-control study in the Polish population. J. Am. Acad. Dermatol 2016 : Vol. 74, nr 4, 716-2