Informacja o szkoleniach oraz e-learningu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

W ramach  projektu „Wsparcie  procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie  szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych  koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”  Ministerstwo Zdrowia  zaprasza  do udziału w  szkoleniach  oraz  e-learningu  z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia.

Szkolenia odbywać się będą w formie on-line w 6 terminach do wyboru:

31.08-01.09

07.09-08.09

12.09-13.09

14.09-15.09

21.09-22.09

29.09-27.09

Platforma, która umożliwia rejestrację na szkolenia dostępna jest pod adresem: https://www.systemjakoscidawstwa.pl/