Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/1224

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. N. Barlickiego w Łodzi  realizuje Projekt pn.: „Budowa magazynu odpadów oraz modernizacja 2 rozdzielnic elektroenergetycznych” w ramach dotacji celowej przyznanej przez Ministra Zdrowia na 2023 rok.

Umowa  o dofinansowanie  nr DOI/SK/85112/6220/55/1224
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.800.000,00 PLN.
Maksymalna kwota dotacji celowej wynosi 1.787.040,00 PLN 

Celem inwestycji jest stworzenie warunków do właściwego, ekonomicznego i zgodnego
z przepisami prawa prowadzenia procesu składowania i segregowania odpadów medycznych i komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczenie elektroenergetyczne placówki poprzez modernizację 2 rozdzielni elektroenergetycznych w budynku głównym Szpitala. W zakresie zadań projektowych zostanie wykonane:

  1. wybudowanie ośrodka magazynowania i segregowania odpadów medycznych i komunalnych,
  2. uruchomiona linia do składowania i segregacji odpadów z separatorem odpadów niebezpiecznych.
  3. przeprowadzona modernizacja 2 rozdzielnic przyłącza elektroenergetycznego,