KOS BAR

14 lipca 2022

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Szpitalu realizujemy pilotażowy program Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z otyłością patologiczną (KOS BAR). Rekrutacja do programu odbywa się przez Poradnię Chirurgiczną. Telefon do Rejestracji – 42 291 95 95