Komercyjne badania kliniczne

24 kwietnia 2023

Nowy sposób przeprowadzenia komercyjnych badań klinicznych

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z  dyrekcją szpitali klinicznych podjąłem decyzję o nowym sposobie przeprowadzania komercyjnych badań klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, dla których ośrodkiem badawczym są szpitale kliniczne.

Komercyjne badania kliniczne są istotnym elementem Państwa działalności naukowej, który jest także brany pod uwagę w ewaluacji naukowej uczelni. Ocena parametryczna wypracowana sumą indywidualnych osiągnięć naukowych pracowników danej dyscypliny przekłada się również na wysokość  otrzymanej subwencji, a tym samym budżet jednostki.

Z uwagi na powyższe, władze Uniwersytetu wraz z dyrekcją szpitali klinicznych zdecydowały, że to Uczelnia, a konkretnie niedawno utworzone Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), będzie reprezentować ośrodek badawczy w umowie ze sponsorem i głównym badaczem. Pragnę wyraźnie podkreślić, że ani Uczelnia, ani CWBK nie będą partycypować w budżetach na komercyjne badania kliniczne. Dział prawny funkcjonujący w ramach CWBK będzie odpowiedzialny za procedowanie umów ze sponsorem, natomiast budżet badania będzie negocjowany, jak dotychczas, przez szpitale i głównego badacza.

Mając na uwadze  wdrażane zmiany oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy poniższe ułatwienia dla głównych badaczy:

  • Główny badacz w badaniu klinicznym komercyjnym realizowanym z udziałem uczelni może wykazać projekty kliniczne w okresowej ocenie nauczycieli akademickich zgodnie z Zarządzeniem nr 67/2022
  • Główny badacz w badaniu klinicznym komercyjnym realizowanym z udziałem uczelni może również uzyskać obniżenie rocznego wymiaru pensum na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 91/2022

Miło mi również poinformować, że od 1 kwietnia br. stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych objęła dr Aneta Salamon.

Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie w realizację badań klinicznych i liczymy na dalszą owocną współpracę!                                                                                                                                                               

Rektor: Prof. dr hab. Radzisław Kordek