Projekt: DOI/SK/85112/6220/55/2022/847

 

Na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Ministerstwo Zdrowia – dotacja celowa.

Dofinansowanie  z umowy:  1 146 428,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 205 815,14 zł

W ramach Projektu zrealizowano zakup:

  1. Neuroendoskopu
  2. Ramy stereotaktycznej

Sprzęt jest wykorzystywany na potrzeby Bloku Neurochirurgicznego.