Projekt: 1/18/18/2022/2021NW/55/158

Realizacja programu wieloletniego w  ramach Narodowej Strategii Onkologicznej “Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”, finansowany z  części 46 – Zdrowie, działu  851- Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

 

Wartość finansowania:  870 707,00 zł

W ramach  Programu  zakupiony zostanie sprzęt do rehabilitacji onkologicznej

  • Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego
  • System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
  • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
  • Bieżnia
  • Bieżnia do nauki chodu