ADRES SZPITALA: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Jednostka Telefon
fax

42 678 11 76

Izba Przyjęć

42 677 66 00

Sekretariat Dyrekcji

42 677 68 33
42 677 68 34
42 677 67 77

Apteka Szpitalna

42 677 66 26

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej,Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

42 677 67 41

Ordynator - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej,Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

42 677 67 39

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

42 677 66 40

Ordynator - Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

42 677 66 39

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

42 677 67 55

Ordynator - Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterlogicznej, Onkologicznej i Ogólnej

42 677 67 53

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

42 677 67 55

Ordynator - Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

42 677 67 52

Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej

42 677 67 88

Ordynator - Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej

42 677 67 87

Stacja Dializ

42 291 95 50

Kierownik

42 677 66 30

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

42 677 66 99

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

42 677 66 98

Ordynator - Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

42 677 66 97

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

42 677 66 64

Ordynator - Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

42 677 66 62

Oddział Kliniczny Okulistyki

42 677 68 00

Ordynator - Oddział Kliniczny Okulistyki

42 677 67 98

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

42 677 67 70

Ordynator - Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

42 677 67 82

Oddział Kliniczny Neurologii z PodOddziałem Leczenia Udarów Mózgu

42 677 66 78

Ordynator - Oddział Kliniczny Neurologii z PodOddziałem Leczenia Udarów Mózgu

42 677 66 76

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

42 677 67 25

Ordynator - Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

 

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

42 677 69 49

Zakład Radiologii

42 677 66 51

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

42 677 69 81

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator - Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i
Onkologicznej

42 677 66 98

42 677 67 17

Oddział Nefrologii

42 291 95 50

Podstawowa Opieka Zdrowotna

42 677 69 10

PARTNERZY: